TH | EN | CH

 

การใช้โทรศัพท์มือถือ และหูฟังเป็นระยะเวลานานๆ เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกในสมองมากขึ้้น

15/11/2014 15:26 (อ่าน: 2879)

พิมพ์บทความนี้

การใช้โทรศัพท์มือถือ และหูฟังติดต่อกันมาระยะเวลานานๆ เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกในสมองโดยเฉพาะ Glioma ซึ่งเป็นเนื้องอกในสมองที่พบได้บ่อยที่สุดในมนุษย์ ..........

     
                    การใช้โทรศัพท์มือถือ และหูฟังเป็นระยะเวลานานๆ เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกในสมองโดยเฉพาะ Glioma ซึ่งเป็นเนื้องอกในสมองที่พบได้บ่อยที่สุดในมนุษย์  การศึกษา ล่าสุดยืนยันเช่นนั้น 
   
                    การศึกษาวิจัยล่าสุด พบว่า  ความเสี่ยงในการเป็น Glioma เพิ่มขึ้นถึงสามเท่าในคนที่ใช้มือถือนานกว่า 25 ปีและมากขึ้นอีกถ้าเริ่มใช้มือถือก่อนอายุ  20 ปี
                  " หมอทุกคนจะต้องคำนึงถึง และบอกกล่าวเรื่องนี้กับคนไข้ " Dr. Lennart Hardell, MD, PhD, professor, Department of Oncology, University Hospital, Örebro, Sweden,ผู้ทำการศึกษาดังกล่าวแนะนำ  รวมทั้ง  ควรแนะนำให้เปิดโหมดลำโพงเสียงดังเวลาใช้โทรศัพท์ดีกว่า  หรือไม่ก็ใช้ส่งข้อความแทน
    
                                                          ทำไม??????.....การใช้มือถือนาน จึงอันตรายอย่างนั้น
                โลกทุกวันนี้ มีการการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น การใช้มือถือก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายส่งผล ทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กจำนวนมากอยู่รอบตัวมนุษย์  โดยเฉพาะที่วิ่งผ่านเนื้อสมองคนเรา   ยามที่ต้องใช้มือถือ หรือหูฟังแนบข้างศีรษะ 
                 การศึกษาใหม่ที่รวบรวมข้อมูลมาจากสองแหล่งใหญ่ๆ โดยมีผลชิ้นเนื้อของเนื้องอกยืนยัน  กลุ่มข้อมูลแรกจากผู้ป่วยอายุระหว่าง 20-80 ปีถูกวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกสมองตั้งแต่ ปี 1997-2003  อีกกลุ่มมีอายุระหว่าง 18-75 ปี 2007-2009 ข้อมูลทั้งหมดได้จากหมอด้านเนื้องอกทั้ง 6   คน ประเทศ สวีเดน
                 โดยมีกลุ่มคนที่ปกติ อายุ เพศเหมือนกันเพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ในคนไข้ที่เป็นเนื้องอก1498 รายนั้น  มีอายุเฉลี่ย 52 ปี  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ หรือ 92% ถูกวินิจฉัย ว่าเป็นเนื้องอกสมองชนิด glioma และมากกว่าครึ่ง 50.3%  เป็นชนิดร้ายแรง คือastrocytoma ระยะที่ 4 (glioblastoma multiforme )   โดยมีกลุ่มคนปกติ 3530คน อายุเฉลี่ย 54 ปี เปรียบเทียบ
                การวิเคราะห์ข้อมูลเปิดเผยให้เห็นว่า  มีการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกสมองในกลุ่มคนไข้ที่ใช้มือถือ และหูฟังมานานเกิน 1 ปี หลังจากที่มี ดูข้อมูลเรื่องอายุ เพศ สภาพเศรษฐานะ และปีที่วินิจฉัยเพิ่มเติม  พบว่า อัตราเสี่ยงจะสูงสุดถ้าใช้โทรศัพท์มือถือ และหูฟังมานานเกิน  25 ปี
                 การศึกษา ยังพบว่า ยิ่งจำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อวันมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยสมองข้างที่พบเนื้องอกจะเป็นข้างเดียวกับที่แนบโทรศัพท์ ในตำแหน่งเหนือหูเล็กน้อย
                   นอกจากนี้ยังพบว่า อัตราการเพิ่มขึ้นจะสูงมาก ถ้าเริ่มใช้มือถือ หรือหูฟังตั้งแต่อายุไม่ถึง 20 ปีถึงแม้จะมีกลุ่มเปรียบในการศึกษาจุดนี้ค่อนข้างน้อยก็ตามที

              Dr.Hardell ได้อธิบายว่า สมองของเด็กและคนหนุ่มสาวมีโอกาสเสี่ยงต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่ เพราะกระโหลกบางกว่า  ขนาดศีรษะเล็กกว่า แต่มีการนำคลื่นเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองได้ดีกว่า และข้อสำคัญ สมองยังคงมีการพัฒนา เจริญเติบโตจนถึง อายุ 20 ปี

               โอกาสเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นในการใช้มือถือแบบ 3 g เมื่อเทียบกับแบบดั้งเดิม เนื่องจากการส่งสัญญาณระบบนี้มีคลื่นที่เป็น  wide band microwaveในทางทฤษฎีอาจจะส่งผลกับเนื้อเยื่อมนุษย์มากว่า ระบบอื่น

              เนื่องจากการศึกษานี้ ใช้จำนวนผู้เข้าร่วมและกลุ่มเปรียบเทียบจำนวนมาก(86%สำหรับจำนวนผู้ป่วย 87%สำหรับกลุ่มเปรียบเทียบ)โอกาสที่จะมีอคติผลผิดเพี้ยนจึงน้อยลง


              Dr.Hardellเชื่อการค้นพบนี้ จะเป็นสิ่งที่ยืนยันเพิ่มากขึ้นว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากมือถือ และหูฟังนั้น ควรจะถือว่าเป็น
สารก่อมะเร็งอีกตัว         ตามที่ International Agencyon Research on Cancer(IARC)ควบคุม ซึ่งการแบ่งกลุ่ม และแนวทางควบคุมตลอดจนวิธีการใช้จะต้องมีการแก้ไขใหม่อย่างเร่งด่วน  แม้ว่า การศึกษาก่อนหน้านี้จะไม่สามารถหาความสัมพันธ์ของเนื้องอกในสมองกับการใช้มือถือ
            ปัจจุบัน งานวิจัยยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในผู้ผู้เชี่ยวชาญ    สำหรับชาวบ้านอย่างเราก็ฟังไว้ก่อน  หรือป้องกันไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะครับ

  

Pauline Anderson

November 13, 2014