TH | EN | CH

 

บทความ

น้ำข้อเทียม

น้ำข้อเทียม

สาร Hyaluronic Acid (HA) เป็นสารที่มีอยู่ในน้ำข้อของมนุษย์ มีลักษณะที่เหนียว และยือหยุ่นสูงทำให้ข้อต่างๆ โดยเฉพาะผิวกระดูกข้อเข่าไม่ได้รับแรงกด หรือกระแทกมาก เวลาคนเราเดิน หรือวิ่ง นอกจากนั้น สารนี้ยังช่วยให้เกิดความลื่นที่ผิวกระดูกอ่อนเวลาเรางอหรือเหยียดหัวเข่า การเสียดสีที่ผิวกระดูกจะน้อยลง ทำให้กระดูกอ่อนผุกร่อนลดน้อยลงตามไปด้วย ส่งผลให้ข้อเข่าอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อนน้อยลงเช่นกัน โดยปกติคนเราจะมีน้ำในข้อเข่าอยู่ประมาณ 1-2 ซีซี เท่านั้น เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นน้ำในข้อเข่าก็จะมีปริมาณลดลงโดยเฉพาะคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อม มักพบว่าน้ำในข้อเข่ามีปริมาณที่น้อยมาก คนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรงน้ำในเข่าแทบจะแห้งผากจนไม่มีเหลือเลยครับ สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คืออาการของข้อเข่าเสื่อมจะลุกลามเร็วมากขึ้นไปอีก บางคนเข่าโก่งขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดภายใน 1 ปี อ่านต่อ...

หมวดหมู่: กระดูกและข้อ วันที่เผยแพร่: 6/02/2013 12:42 อ่าน: 2452

การฉีดยาเข้าภายในข้อเข่า ดี หรือไม่

การฉีดยาเข้าภายในข้อเข่า ดี หรือไม่

ยาฉีดที่เเพทย์กระดูกฉีดเข้าไปในข้อที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้มี สองประเภทครับ หนึ่ง ยาเเก้อักเสบมีสารสเตอร็รอยด์ผสมอยู่ สอง น้ำยาข้อเทียมที่ปัจจุบันมีแพทย์รุ่นใหม่นำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ อ่านต่อ...

หมวดหมู่: กระดูกและข้อ วันที่เผยแพร่: 6/02/2013 11:44 อ่าน: 29637


หมวดหมู่บทความ

ป้ายกำกับ