TH | EN | CH

 

คลิปวิดีโอ & คลิปเสียง

การผ่าตัดลดน้ำหนัก ตอนที่1

การผ่าตัดลดน้ำหนัก ตอนที่1

การผ่าตัดลดน้ำหนักมีหลายบ่งชี้ และหลายวิธีครับ

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 7/12/2013 17:42

การผ่าตัดลดน้ำหนัก ตอนที่่3

การผ่าตัดลดน้ำหนัก ตอนที่่3

การผ่าตัดลดน้ำหนัก ตอนที่่3

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 7/12/2013 17:40

กระดูกสันหลัง โก่ง ยุบตัว ตอนที่ 2

กระดูกสันหลัง โก่ง ยุบตัว ตอนที่ 2

การรักษาโรคกระดูกสันหลังที่หัก โก่ง และยุบตัว สมัยใหม่มีการใช้เทคนิค กับ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ไม่ต้องมีการผ่าตัดหลังคนไข้

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 7/12/2013 08:12

กระดูกสันหลัง โก่ง ยุบตัว ตอนที่ 1

กระดูกสันหลัง โก่ง ยุบตัว ตอนที่ 1

การรักษาโรคกระดูกสันหลังที่หัก โก่ง และยุบตัว สมัยใหม่มีการใช้เทคนิค กับ เครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ไม่ต้องมีการผ่าตัดหลังคนไข้

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 7/12/2013 08:12

รากฟันเทียมกับความสวยงาม ตอนที่ 2

รากฟันเทียมกับความสวยงาม ตอนที่ 2

การทำรากฟันเทียม ที่ทำให้ใช้งานได้ดี พร้อมกับความสวยงาม

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 7/12/2013 08:08

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8


หมวดหมู่คลิป