TH | EN | CH

 

คลิปวิดีโอ & คลิปเสียง

วัย50กับข้อเข่าเสื่อม ตอนที่4

วัย50กับข้อเข่าเสื่อม ตอนที่4

วัย 50 ปี เป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากความแข็งแรง หนุ่มสาว เข้าสู่วัยชรา มีหลายหลายโรคถ้าเราได้มีการดูแล ป้องกันตั้งแต่วัยนี้ คุณภาพชีวิตในอีกหลายสิบปีก็จะดีขึ้น โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม ที่การรักษา ดูแลมีความสำคัญมากในวัยนี้ ถ้่าไม่อยากเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต้องดูวิดิโอชุดนี้ครับ

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 7/12/2013 08:03

วัย50 กับข้อเข่าเสื่อม ตอนที่ 1

วัย50 กับข้อเข่าเสื่อม ตอนที่ 1

วัย 50 ปี เป็นช่ววัย 50 ปี เป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากความแข็งแรง หนุ่มสาว เข้าสู่วัยชรา มีหลายหลายโรคถ้าเราได้มีการดูแล ป้องกันตั้งแต่วัยนี้ คุณภาพชีวิตในอีกหลายสิบปีก็จะดีขึ้น โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม ที่การรักษา ดูแลมีความสำคัญมากในวัยนี้ ถ้่าไม่อยากเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต้องดูวิดิโอชุดนี้ครับ

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 7/12/2013 08:02

วัย50 กับข้อเข่าเสื่อม  ตอนที่2

วัย50 กับข้อเข่าเสื่อม ตอนที่2

วัย 50 ปี เป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากความแข็งแรง หนุ่มสาว เข้าสู่วัยชรา มีหลายหลายโรคถ้าเราได้มีการดูแล ป้องกันตั้งแต่วัยนี้ คุณภาพชีวิตในอีกหลายสิบปีก็จะดีขึ้น โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม ที่การรักษา ดูแลมีความสำคัญมากในวัยนี้ ถ้่าไม่อยากเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต้องดูวิดิโอชุดนี้ครับ

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 6/12/2013 19:01

วัย50กับข้อเข่าเสื่อม  ตอนที่ 3

วัย50กับข้อเข่าเสื่อม ตอนที่ 3

วัย 50 ปี เป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากความแข็งแรง หนุ่มสาว เข้าสู่วัยชรา มีหลายหลายโรคถ้าเราได้มีการดูแล ป้องกันตั้งแต่วัยนี้ คุณภาพชีวิตในอีกหลายสิบปีก็จะดีขึ้น โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อม ที่การรักษา ดูแลมีความสำคัญมากในวัยนี้ ถ้่าไม่อยากเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต้องดูวิดิโอชุดนี้ครับ

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 6/12/2013 18:54

รากฟันเทียมกับความสวยงาม ตอนที่ 1

รากฟันเทียมกับความสวยงาม ตอนที่ 1

การทำรากฟันเทียม ที่ทำให้ใช้งานได้ดี พร้อมกับความสวยงาม

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 3/12/2013 02:02

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8


หมวดหมู่คลิป