TH | EN | CH

 

คลิปวิดีโอ & คลิปเสียง

ขาโก่ง หรือ เข่าโก่ง ตอนที่ 2

ขาโก่ง หรือ เข่าโก่ง ตอนที่ 2

เข่าโก่ง หรือ ขาโก่ง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย มีข้อเสียอย่างไร จำเป็นต้องรักษเมื่อไหร่ และวิธีการรักษาเป็นอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่thaihappyhealth.com โดยมีทั้งหมด 6 ตอน ตอนที่1 ตอน วิธีดูขาโก่ง ตอนที่ 2 ตอน ข้อเสียของขาโก่ง ตอนที่1 ตอนที่ 3 ตอน ข้อเสียของขาโก่ง ตอนที่ 2 ตอนที่ 4 ตอน เมื่อไหร่ต้องผ่าตัดรักษา ขาโก่ง ตอนที่ 5 ตอน การผ่าตัดรักษา ขาโก่ง แบบต่างๆ ตอนที่ 6 ตอน การผ่าตัดแก้ไข ขาโก่ง แบบ M-HTO

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 9/02/2013 15:55

การผ่าตัดแก้ไข ขาโก่งแบบต่างๆ

การผ่าตัดแก้ไข ขาโก่งแบบต่างๆ

ขาโก่ง หรือ เข่าโก่ง ตอน การผ่าตัดแก้ไข ขาโก่งแบบต่างๆ ซึ่งจะอธิบายการผ่าตัดแบบต่างๆในการผ่าตัดแก้ไข ขาโก่ง หรือ เข่าโก่ง โดยมีความหมาะสมกับคน ขาโก่ง ไม่เหมือนกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Thaihappyhealth.com โดยมีทั้งหมด 6 ตอน ดังนี้ ตอนที่1 ตอน วิธีดูขาโก่ง ตอนที่ 2 ตอน ข้อเสียของขาโก่ง ตอนที่1 ตอนที่ 3 ตอน ข้อเสียของขาโก่ง ตอนที่ 2 ตอนที่ 4 ตอน เมื่อไหร่ต้องผ่าตัดรักษา ขาโก่ง ตอนที่ 5 ตอน การผ่าตัดรักษา ขาโก่ง แบบต่างๆ ตอนที่ 6 ตอน การผ่าตัดแก้ไข ขาโก่ง แบบ M-HTO

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 9/02/2013 15:55

การผ่าตัดแก้ไข ขาโก่งแบบ M-HTO

การผ่าตัดแก้ไข ขาโก่งแบบ M-HTO

ขาโก่ง หรือ เข่าโก่ง ตอน การผ่าตัดแก้ไข แบบ Modified HTO with New Charnley Clamps โดยมีการปรับปรุงวิธีการผ่าตัด ทำให้มีขนาดแผลผ่าตัดเล็กที่สุด เมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Thaiha[ppyhealth.com โดยมีทั้งหมด 6 ตอน ดังนี้ ตอนที่1 ตอน วิธีดูขาโก่ง ตอนที่ 2 ตอน ข้อเสียของขาโก่ง ตอนที่1 ตอนที่ 3 ตอน ข้อเสียของขาโก่ง ตอนที่ 2 ตอนที่ 4 ตอน เมื่อไหร่ต้องผ่าตัดรักษา ขาโก่ง ตอนที่ 5 ตอน การผ่าตัดรักษา ขาโก่ง แบบต่างๆ ตอนที่ 6 ตอน การผ่าตัดแก้ไข ขาโก่ง แบบ M-HTO

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 9/02/2013 15:54

ขาโก่ง หรือ เข่าโก่ง ตอนที่ 3

ขาโก่ง หรือ เข่าโก่ง ตอนที่ 3

เข่าโก่ง หรือ ขาโก่ง เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย มีข้อเสียอย่างไร จำเป็นต้องรักษเมื่อไหร่ และวิธีการรักษาเป็นอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่thaihappyhealth.com

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 9/02/2013 15:54

การผ่าตัดลดน้ำหนัก ตอน 1

การผ่าตัดลดน้ำหนัก ตอน 1

การผ่าตัดลดน้ำหนัก การมีน้ำหนักมากเกิน ดูที่ใด มีวิธีวัดที่แม่นยำหรือไม่ ขอขอบคุณ รายการ เพื่อคุณภาพชีวิต ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 UBC ช่อง 71 Food and Health ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วีณา เชิดบุญชาติ

หมวดหมู่: รายการโทรทัศน์ วันที่เผยแพร่: 9/02/2013 15:53

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8


หมวดหมู่คลิป